OUD GOUD

Bij opgravingen zijn gisteren in het Bulgaarse dorp Hotnitsa, 250 kilometer ten oosten van Sofia, gouden voorwerpen van zevenduizend jaar oud gevonden – de oudste die ooit in Bulgarije zijn opgegraven. De meeste gevonden voorwerpen zijn drie tot vier gram zwaar. Het gaat om delen van sieraden. Daarnaast werden in Hotnitsa uit de steentijd daterend vuurstenen gereedschap, pijlpunten en stukken aardewerk een beeldhouwwerk gevonden. Twee weken geleden vonden archeologen in een ander dorp in Bulgarije de restanten van een Thracisch paleis, een heiligdom en een tombe uit de bronstijd. Die vindplaats moet uit geldgebrek waarschijnlijk worden dichtgegooid.