Meer baby's door groei economie

. De geboortegolf houdt aan, mede als gevolg van de gunstige economie. Werden er vorig jaar voor het eerst sinds 1972 meer dan 200.000 kinderen geboren in Nederland, in de eerste helft van dit jaar ligt het aantal geboorten nog eens vierduizend boven dat van de eerste helft van vorig jaar.

Dit blijkt uit cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vandaag heeft gepubliceerd. Als de trend van de afgelopen maanden doorzet, verwacht het CBS dit jaar tussen de 205.000 en 210.000 geboorten. Het aantal geboorten stijgt al sinds 1997.

De stijging sinds 1997 komt voor het grootste deel voor rekening van eerste en tweede kinderen. Een consequentie daarvan is dat het aantal vrouwen dat kinderloos blijft minder snel zal toenemen dan het CBS verwachtte. Er blijft wel sprake van een toename.

Hoewel de procentuele stijging van het aantal vierde en verdere kinderen groot is, gaat het in absolute aantallen om een kleine groep. Het CBS verwacht dan ook geen toename van grote gezinnen.

De geboortegolf zadelt op korte termijn vooral het basisonderwijs op met een probleem. Het aantal kinderen voor groep 1 zal de komende vier jaar met meer dan tienduizend toenemen. Dit vergt honderden extra leerkrachten.

De geboortegolf van de afgelopen jaren wordt in verband gebracht met de gunstige economische omstandigheden. Het consumentenvertrouwen is al jaren hoog. Dat betekent dat veel mensen het een gunstige tijd vinden om grote uitgaven te doen. En dus ook om kinderen te krijgen, zo blijkt.

Overigens is niet te verwachten dat het grote aantal geboorten nog lang aanhoudt. Het aantal vrouwen in de vruchtbare leeftijd zal namelijk de komende jaren drastisch afnemen: het gevolg van de pil die rond 1970 haar intrede deed.

MODEL SCANDINAVIË pagina 3