Greenpeace: lijst voedingsmerken gen-tech

De milieu-organisatie Greenpeace Nederland stelt een lijst op van voedingsmerken die genetisch gemodificeerde ingrediënten gebruiken. Deze zogeheten `rode lijst' zal Greenpeace verspreiden onder de ongeveer 600.000 Nederlandse Greenpeace-donateurs.

Ook stelt Greenpeace een `groene lijst' op met merken die verklaren dat hun producten `vrij zijn' van genetisch gemodificeerde ingrediënten.

132 Voedingsconcerns die produceren voor de Nederlandse markt, zijn begin juli door Greenpeace benaderd om te verklaren of ze gen-technologie mijden of niet. Het ultimatum verstrijkt over zes dagen.

Volgens Greenpeace heeft de genetische aanpassing van gewassen schadelijke gevolgen voor het milieu. Wetenschappers kunnen dat nog niet aantonen maar ook niet uitsluiten. Greenpeace vreest bovendien dat genetisch aangepaste zaadjes zich kunnen verspreiden via de wind of insekten.

Tot nu toe hebben 63 bedrijven gereageerd op het ultimatum van Greenpeace. Van die 63 bedrijven zullen zo'n twintig bedrijven, zoals Smiths (chips), Stegeman, Hak en Honig op de `rode lijst' komen, zegt Geert Ritsema die de campagne leidt.

,,Zij willen niet garanderen dat ze gen-vrij werken en dat willen onze donateurs weten'', aldus Ritsema. Ook bedrijven die niets van zich laten horen, belanden op de `rode lijst'.

Greenpeace wil voedingsconcerns via deze name en shame methode dwingen om boeren te weren die gen-technologie toepassen. Bedoeling is dat die boeren op hun beurt weer op traditionele wijze gaan verbouwen.

In Europa zijn momenteel alleen genetisch gemodificeerde mais en soja toegelaten, die worden verwerkt in allerlei producten zoals koekjes en sauzen. De Europese Unie heeft onlangs bekendgemaakt dat ze meer genetisch aangepaste ingrediënten wil toelaten. In Engeland, Duitsland en Zweden staan consumenten over het algemeen kritischer tegenover gen-technologie dan in Nederland of Noorwegen.

Op de `groene lijst' komen onder meer voedingsconcerns Numico, Mars, Quaker en Lu omdat zij hebben verklaard alles te doen om hun producten `gen-vrij te houden'. Ze maken bijvoorbeeld gebruik van het `Identity Preservation (IP)-systeem', dat door Greenpeace wordt beschouwd als garantie dat hun ingrediënten niet zijn `besmet' met gen-technologie.

Het IP-systeem houdt in dat de producent uitsluitend grondstoffen koopt van boeren die op traditionele wijze telen en die uitsluitend laat opslaan in silo's waar geen genetisch aangepaste producten worden opgeslagen. Vervolgens mogen ze alleen worden vervoerd in vrachtwagens waar geen gen-tech-grondstoffen zijn geweest.

Maar de definitie `gen-vrij' is onderwerp van discussie. Veel bedrijven schrijven Greenpeace dat ze geen garantie kúnnen geven omdat er vrijwel geen enkel levensmiddel bestaat dat geen enzymen bevat. En die worden gemaakt met behulp van genetisch gemodificeerde micro-organismen. Greenpeace vindt dit minder bezwaarlijk omdat die gen-technologie in afgesloten laboratoria plaatsvindt.

    • Frederiek Weeda