Geen geld voetbalclubs naar politie

Particuliere organisaties zoals voetbalclubs hoeven niet te betalen voor de politiekosten die worden gemaakt bij evenementen en wedstrijden.

De ministers De Vries (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) en Korthals (Justitie) vinden die doorberekening ,,principieel onjuist''. Dat hebben de bewindslieden in een brief aan de Tweede Kamer laten weten.

De overheid is verantwoordelijk voor de openbare orde en dus ook voor de kosten die daarmee gemoeid zijn, stellen de ministers. De brief vormt een reactie op het eindrapport van de werkgroep `doorberekening van politiekosten', die onder voorzitterschap stond van de Enschedese burgemeester Mans. De commissie adviseerde in november vorig jaar in het rapport `Geld speelt (g)een rol' die kosten wel in rekening te brengen bij bijvoorbeeld voetbalclubs. De fracties van PvdA en D66 reageerden redelijk positief. De VVD en het CDA zagen echter niets in het plan om voetbalclubs te laten meebetalen. Net als het kabinet vinden de partijen dat politiezorg niet rechtstreeks te koop mag zijn voor particulieren. Overigens stellen De Vries en Korthals dat de werkgroep Mans wel een voorstel heeft gedaan ,,waarbij het marktmechanisme geen grip krijgt op de beslissing rondom de inzet van politie''.

De adviesaanvraag volgde op een afspraak in het regeerakkoord van 1998, waarin staat dat ,,bezien zal worden of organisatoren van grootschalige publieksevenementen met een recreatief karakter zullen worden verplicht bij te dragen in de kosten van de vooraf als noodzakelijk ingeschatte politie-inzet. Deze dient immers niet alleen de openbare orde, maar tevens de private belangen van de organisatie,'' aldus het akkoord.

De Vries en Korthals zien in het laten meebetalen ook geen oplossing voor de steeds terugkerende ongeregeldheden bij voetbalwedstrijden. Een principiëler argument achten de bewindslieden dat zij niet de indruk willen wekken dat organisatoren van grote evenementen zoals voetbalwedstrijden, popconcerten en demonstraties hun eigen verantwoordelijkheid voor een veilig verloop kunnen afkopen. De ministers vinden dat alle betrokkenen bij grote evenementen samen moeten zorgen voor rust en veiligheid. Bij voetbalwedstrijden gaat het dan behalve de overheid om de KNVB, de voetbalclubs, de supportersverenigingen en de individuele supporters. Zij moeten samen met goede veiligheidsmaatregelen komen, zodat minder politieagenten nodig zijn. Op die manier kunnen kosten worden bespaard.

De politievakorganisatie ACP is teleurgesteld over de beslissing.