Economie raakt over hoogtepunt

De groei van de economie zal dit jaar volgens de grote banken achterblijven bij de raming van 4,5 procent van het Centraal Planbureau, die ten grondslag ligt aan het begrotingsbeleid.

Dit stellen analisten na de publicatie van een lager dan verwachte economische groei in het tweede kwartaal. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) zei vanmorgen dat de groei van het bruto binnenlands product (bbp) in het tweede kwartaal 4,1 procent bedroeg ten opzichte van de zelfde periode vorig jaar. Met name een tegenvallende consumptiegroei, die in juni zelfs inzakte, is daar de oorzaak van. Een hogere netto-export en blijvend hoge investeringen wogen daar niet tegenop.

In het eerste kwartaal bedroeg de economische groei nog 4,7 procent. Voor het eerste halfjaar komt de groei uit op gemiddeld 4,4 procent. Analisten zeiden vanmorgen zich moeilijk voor te kunnen stellen dat de economische groei dit jaar nog de 4,5 procent haalt die het Centraal Planbureau raamt. ,,Wij hanteren een prognose van 4 procent'', zei C. van der Kerkhof van ABN Amro vanmorgen. ,,En daarbij hadden we ook nog gerekend op een sterker tweede kwartaal dan nu blijkt.'' ABN Amro gaat er vanuit dat de economische groei in de rest van dit jaar verder in tempo afneemt.

Econoom H. Berendsen van de Rabobank concludeerde vanmorgen dat de piek in de economische groei achter de rug is. De Rabo zit met zijn raming voor geheel 2000 nog lager, met 3,8 procent. De Rabo voorziet een 3 procent economische groei volgend jaar, ABN Amro 3,3 procent. Het Centraal Planbureau zit ook volgend jaar met zijn ramingen veel hoger: op 4 procent.

Op de financiële markten was de economische groei voor het tweede kwartaal veel hoger ingeschat dan vanmorgen bleek. Analisten rekenden gemiddeld op 4,6 procent, in plaats van de 4,1 procent die uit de bus kwam. De tegenvallende groei komt twee dagen nadat in Duitsland het vertrouwen van ondernemers in de economie, gemeten met de toonaangevende Ifo-indicator' voor de tweede achtereenvolgende maand verrassend is gedaald.

Uit de cijfers van het CBS bleek vanmorgen ook dat de zogenoemde `bbp-deflator', een brede inflatiemaatstaf voor de economie die wordt gebruikt om de volumegroei van de economie vast te kunnen stellen, is toegenomen tot 2,9 procent in het tweede kwartaal. Dat is het hoogste cijfer sinds het derde kwartaal van 1991. De vakministers van het Kabinet Kok II mogen volgens de begrotingssystematiek van minister Zalm (Financiën) hun uitgaven jaarlijks verhogen met een percentage dat gelijk is aan de bbp-deflator. Met een hoge bbp-deflator is door het Centraal Planbureau overigens wel al rekening gehouden.