Druk op Europese Centrale Bank groeit

Net als de week ervoor liep ook in de afgelopen week de rente op de geldmarkt sterk op. Het driemaands interbancaire tarief steeg in een week tijd met 9 basispunten naar 4,87 procent.

Na publicatie van het maandbericht van de Europese Centrale Bank (ECB), ruim anderhalve week geleden, wordt op sterkere renteverhogingen gerekend dan voor publicatie. Wat dit betreft zijn de oplopende geldmarktrentes door de centrale bank zelf uitgelokt.

Nog een ander element speelt een rol in de hogere markttarieven, één waarop de ECB minder greep heeft. Eind juni heeft de centrale bank het systeem van een variabele rentetender ingesteld om daarmee het overbieden van banken op de herfinancieringsfaciliteit in te binden. Banken geven in dat systeem zelf aan hoeveel en tegen welk tarief zij geld bij de ECB willen lenen. De ECB wijst vervolgens naar marktbehoefte krediet toe, te beginnen bij de hoogste rentebieding.

Deze week lagen de biedingen van de banken dermate hoog dat bij de uiteindelijke toewijzing het laatste deel werd toegewezen op de marginale rentevoet van 4,47 procent. De gemiddelde rentevoet kwam daarmee uit op 4,50 procent, terwijl dat een week geleden nog 4,37 procent was. Het nieuwe tarief ligt daarmee 25 basispunten boven de minimum refirente.

Enerzijds zijn de hoge rentebiedingen door de uitlatingen van de Europese Centrale Bank zelf uitgelokt, anderzijds neemt de druk op de centrale bank toe om `iets' te doen. `Iets' is óf binnenkort de minimum refirente optrekken óf de rentespeculatie de kop indrukken. Het eerste is uiteraard het meest waarschijnlijk.

De introductie van de variabele rentetender heeft er weliswaar voor gezorgd dat via de voordeur een probleemgeval (majoreren) wordt weggewerkt, maar tegelijkertijd komt er via de achterdeur een probleemgeval bij, namelijk de druk tot actie over te gaan.

Voor het overige zijn er geen spannende mutaties op de weekstaat te melden. Nu het einde van de vakantieperiode in zicht komt, stroomt een deel van de eerder opgenomen bankbiljetten via het bankwezen weer terug naar de Europese Centrale Bank.

Verder verruimde de herfinancieringsfaciliteit van een week geleden met per saldo 9 miljard euro. Daar tegenover stond de verkrapping die uitging van de toename van de post schatkistsaldi met 2,6 miljard euro. Per saldo konden banken daarom 9,6 miljard euro extra weg zetten op de reserverekening bij de ECB.

Bron: ING Economisch Bureau