`Debat in de PvdA verloopt chaotisch'

De partijvernieuwing in de PvdA verloopt chaotisch, met veel organisatorische problemen en gebrekkig verlopende politieke debatten. Bestuurders van negen PvdA-gewesten hebben hieraan afgelopen dinsdagavond een discussie gewijd in een Utrechts zalencentrum.

De gewestelijke kaderleden, die deel uitmaken van het veertig leden tellende algemeen bestuur van de PvdA, willen dat het dagelijks bestuur meer lijn brengt in het werk van de vele werkgroepen, commissies en `netwerken' die in de partij actief zijn. Tegelijk hebben de kaderleden vastgesteld dat veel plaatselijke afdelingen in hun eigen gewesten passief toezien hoe het regionale en landelijke kader probeert het partijleven nieuw leven in te blazen.

De bijeenkomst was belegd op initiatief van het gewest Zuid-Holland. Groningen en Limburg waren afwezig om de indruk te vermijden dat de gewestelijke kaderleden zouden `samenspannen' tegen het dagelijks bestuur. Zeeland was wegens vakantie verhinderd. De Drentse bestuurder H. Agterberg meent dat de PvdA verkeert ,,in een tijdelijke chaotische fase'' die inherent is aan partijvernieuwing. ,,In het vorige seizoen is geweldig veel overhoop gehaald. Het wordt nu tijd om discussies af te maken. We moeten ophouden met het stapelen van nieuwe initiatieven.'' Sinds een jaar bestaan in de PvdA zogenoemde Kenniscentra, die moeten uitgroeien tot netwerken van deskundigen. Enkele duizenden leden hebben zich hiervoor aangemeld, maar de centra hebben nog weinig initiatieven ontplooid, onder meer door gebrekkige ondersteuning van het partijbureau in Amsterdam. De PvdA hield in februari een Kennisfestival in Nijmegen waarbij voor veel leden onduidelijk bleef hoe vervolg wordt gegeven aan de vele discussies. In het komende seizoen treden twee partijcommissies naar buiten met nieuwe voorstellen: voor vernieuwing van de partijstructuur en voor een nieuw beginselprogramma. Het gewestelijke PvdA-kader wil dat het dagelijkse bestuur duidelijk aangeeft hoe de achterban bij de verdere discussie hierover wordt betrokken.