Werkloosheid gedaald in juni

Het aantal werkloosheidsuitkeringen is in juni met 15,9 procent gedaald tot 196.800. Iets meer dan 180.000 mensen kregen een uitkering. Sommige werklozen krijgen meerdere uitkeringen. Het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen bleef steken op 935.600. Dit is evenveel als een maand eerder, zo blijkt uit de kerncijfers werknemersverzekeringen juni 2000 van het Landelijk Instituut Sociale Zekerheid (Lisv). In de eerste vijf maanden van dit jaar steeg het aantal arbeidsongeschiktheidsuitkeringen nog met gemiddeld 400 per maand. Eind juni ontvingen 924.300 mensen een uitkering. Ook hierbij geldt dat sommigen meerdere uitkeringen hebben. Het Lisv noemt het opvallend dat het aantal beëindigde uitkeringen in het tweede kwartaal hoger is dan in het eerste. Het aantal nieuwe uitkeringen ligt lager.