Vredesmissies VN moeten krachtiger

De Verenigde Naties moeten hun vredeshandhaving ingrijpend hervormen en veel krachtiger optreden tijdens operaties. Zij moeten hiervoor ,,robuuste vredestroepen'', ,,sterke doctrines'' en ,,realistische mandaten'' krijgen.

Dit adviseert een commissie van deskundigen in een rapport, dat vandaag aan VN-chef Kofi Annan is gepresenteerd. Annan, die de commissie gevraagd had om voorstellen voor verbeteringen naar aanleiding van debacles als Bosnië en Rwanda, heeft de aanbevelingen overgenomen. Hij roept de VN-lidstaten op meer geld vrij te maken voor vredesoperaties en hun besluitvorming te verbeteren. Het rapport komt over twee weken aan de orde tijdens de Millennium Top van wereldleiders in New York.

De commissie onder leiding van de Algerijnse oud-minister en VN-topman Brahimi, met daarin ook oud-NAVO-generaal Naumann, bepleit een breed pakket aan maatregelen om de ,,ernstige problemen'' aan te pakken. Zoals: efficiëntere strategieën voor conflictpreventie en het ,,bouwen van vrede'', ,,robuuste'' geweldsinstructies voor VN-soldaten als strijdende partijen vredesakkoorden ondermijnen, ,,grotere en beter bewapende'' troepenmachten, ,,duidelijke, geloofwaardige en haalbare'' mandaten van de VN-Veiligheidsraad, en organistorische verbeteringen.

,,In het afgelopen decennium konden de VN herhaaldelijk de uitdaging niet aan'' om mensen tegen oorlog te beschermen, ,,en dat is nu nog steeds het geval'', zo begint het rapport. ,,Zonder hernieuwde verplichting van de kant van lidstaten, aanzienlijke institutionele veranderingen en grotere financiële steun, zullen de VN de komende maanden en jaren niet in staat zijn'' hun vredestaken uit te voeren.

`Traditionele' vredesmissies, die moeten toezien op een bestand, moeten binnen dertig dagen worden uitgestuurd, complexere missies binnen negentig dagen. De commissie roept de VN-lidstaten hiervoor waar nodig ,,coherente multinationale troepen met de omvang van brigades'' te vormen. De deskundigen pleiten niet voor een standaard VN-leger, wel voor voorraadlijsten met zo'n 100 ervaren militaire en 100 politie-officieren en -deskundigen, die binnen zeven dagen beschikbaar zijn om hoofdkwartieren voor operaties op te zetten. Landen zelf moeten een nationale pool met politiemensen vormen, die snel kunnen uitrukken. Voorts moet de secretaris-generaal van de VN een voorraadlijst met gezanten, missieleiders en commandanten aanleggen. Hij moet geld krijgen voordat de Veiligheidsraad tot een operatie besluit, zodat troepen sneller kunnen uitrukken als de raad instemt.

ACHTERGRONDpagina 5

    • Robert van de Roer