Verlaging van huurwaardeforfait

Het huurwaardeforfait, het bedrag dat huiseigenaren bij het invullen van het belastingformulier bij hun inkomen moeten optellen, wordt 0,8 procent van de taxatiewaarde. Op dit moment is dat 1,25 procent. De verlaging is een in de wet vastgelegd gevolg van de stijging van huizenprijzen en daardoor van de onroerend zaakbelasting.

Naar verwachting zal het kabinet daar deze week toe besluiten. Dit gebeurt eenmaal in de vijf jaar op basis van de uitkomsten van de periodieke taxatie van de woningen ten behoeve van de (gemeentelijke) onroerend zaakbelasting. De laatste taxatieronde geeft ten opzichte van die van 1995 waardestijgingen te zien tussen de 50 en 100 procent. Eerder verwachtte de Waarderingskamer, die toeziet op de taxaties, een verlaging van het forfait tot 0,9 à 1.0 procent. Met de verlaging tot 0,8 procent kiest het kabinet er voor geen rekening te houden met huurstijging en geldontwaarding sinds 1995.