Turkse regering zwicht

De Turkse regering heeft gisteren besloten een decreet dat de president tot tweemaal toe heeft geweigerd te ondertekenen, voor goedkeuring aan het parlement voor te leggen. Daarmee boog zij voor de president, die zij wèl van steun voor de vijanden van het regime beschuldigt, zij het ,,natuurlijk onopzettelijk''. Het decreet is bedoeld om ambtenaren die verdacht worden van banden met moslim-extremistische of Koerdisch-separatistische groeperingen te ontslaan. President Ahmet Necdet Sezer, oud-voorzitter van het constitutionele hof, achtte het decreet zoals het hem werd voorgelegd ongrondwettig.