Staatssteuntje voor KPN

Verkoopt de staat nu wel of niet op korte termijn aandelen in KPN? Het telecombedrijf lijkt de regie te voeren.

De vraag lag enigszins voor de hand, maar dat KPN zo onomwonden antwoordde verraste gisteren toch. KPN had de overheid inderdaad verzocht even te wachten met de verkoop van haar aandelen in het voormalige staatsbedrijf, bevestigde financieel bestuurder Henderson van het telecomconcern.

,,We zijn continu in gesprek met KPN'', verklaart een woordvoerder van Financiën, het ministerie dat het staatsbelang van 43,25 procent in KPN beheert. ,,We willen KPN niet in de problemen brengen.'' Niettemin is in het regeerakkoord vastgelegd dat de staat deze kabinetsperiode zijn aandeel in KPN terugbrengt tot 32 procent.

Deze krant meldde enige weken geleden nog dat KPN en minister Zalm (Financiën) overeengekomen waren de eerste tranche ,,op korte termijn'' in de markt te zetten. En het is een publiek geheim dat het ministerie hard werkt aan plannen om het KPN-pakket versneld op de markt te brengen. Maar nu lijkt het er dus op dat de staat, op verzoek van KPN, de verkoop nog even uitstelt.

Op zichzelf is het vreemd dat de overheid als grootaandeelhouder zijn oor zo laat hangen naar het bedrijf. KPN heeft kennelijk veel invloed bij de overheid, en lijkt over het staatspakket te kunnen beschikken alsof het dit zelf in handen heeft. Met een beetje fantasie kan die regie over vasthouden dan wel verkopen als verkapte staatssteun worden gezien.

KPN heeft er geen belang bij als bij een lage koers een groot pakket van zijn aandelen op de markt komt. Een extra aanbod van stukken zet de koers volgens de gangbare theorie immers verder onder druk. En dat beperkt weer de financieringsmogelijkheden van het bedrijf. De eerste tranche van het nog te verkopen staatsbelang, het deel dus dat `op korte termijn' zou worden verkocht, is naar schatting een kleine 5 miljard gulden waard. Een dergelijk groot beroep op de portemonnee van beleggers zou KPN kunnen schaden; vooral ook omdat het concern zelf een grote aandelenemissie wil doen om de kosten voor verworven UMTS-licenties te dekken.

Met ophouden van de aandelenverkoop dient de overheid overigens ook haar eigen belang – ervan uitgaande dat het aandeel KPN het sterke koersverlies van de laatste maanden weer inloopt. Zalm heeft zich namelijk gebonden aan een minimale opbrengst uit de verkoop van staatsdeelnemingen doordat hij de komende jaren 30 tot 35 miljard gulden moet binnenhalen op de staatsschuld af te lossen. De rentewinst van die operatie heeft al een bestemming gekregen. Zo verwacht minister Netelenbos een jaarlijkse bijdrage van Zalm van ongeveer 1,5 miljard gulden voor haar Bereikbaarheidsoffensief Randstad. Na de tegenvallende inkomsten uit de Nederlandse UMTS-veiling, eveneens bedoeld voor aflossing van de staatsschuld, is een hoge opbrengst uit de verkoop van onder meer het staatsbelang in KPN des te belangrijker geworden.

Een woordvoerder van Zalm laat weten dat uitstel van de verkoop van KPN-stukken ,,geen direct gevolg heeft'' voor de komende begroting. ,,De exacte datum van de verkoop en de geschatte opbrengst waren nog niet opgenomen in de begroting, omdat er nog te veel onzekerheden zijn.''

    • Egbert Kalse