Nieuw kabinet Indonesië sceptisch ontvangen

Een dag eerder dan was aangekondigd, heeft president Wahid van Indonesië vandaag de samenstelling van zijn nieuwe, afgeslankte kabinet bekendgemaakt. Het team bestaat grotendeels uit leden van de vandaag afgetreden regeringsploeg en telt acht nieuwe gezichten. De eerste reacties uit de zakenwereld zijn ronduit sceptisch.

Vice-president Megawati Soekarnoputri, die op grond van een nieuwe taakverdeling tussen haar en Wahid de dagelijkse leiding krijgt over het kabinet, was niet aanwezig bij de presentatie. Volgens Wahid wilde ze ,,na alle vermoeienissen eerst een bad nemen''.

Vanmorgen pleegde Wahid nog overleg met Megawati over de bemanning van een sleutelpost, die van coördinerend minister van Economische Zaken. Het is bekend dat Megawati als een leeuwin heeft gevochten voor drs. Kwik Kian Gie, een partijgenoot en vertrouweling van de vice-president, die deze post bekleedde in het inmiddels demissionaire team. Wahid had bezwaren tegen hem en de keuze is nu gevallen op een compromiskandidaat: dr. Rizal Ramli. Ramli gaf jarenlang leiding aan een economisch onderzoeksinstituut, was het afgelopen half jaar hoofd van het openbare lichaam voor rijstdistributie en heeft nauwelijks ervaring in overheidsdienst. Waarnemers spraken vanmiddag het vermoeden uit dat het aantreden van Ramli, die zich meermalen kritisch heeft uitgelaten over het IMF, de belangrijkste geldschieter van Indonesië, de relatie met het Fonds niet zal vergemakkelijken.

Een al even omstreden benoeming is die van Prijadi Prapto Suhardjo tot minister van Financiën. Prijadi werd eerder dit jaar te licht bevonden voor de leiding van een staatsbank, maar geniet het persoonlijke vertrouwen van Wahid.

Megawati zal bij de dagelijkse leiding over het kabinet worden bijgestaan door twee coördinerende bewindslieden. Behalve Ramli wordt dat luitenant-generaal bd Susilo Bambang Yudhoyono, die de beleidsterreinen binnenlands bestuur, veiligheid en sociale zaken gaat coördineren. Hij beheerde in het scheidende kabinet de portefeuille van Energie en Mijnbouw. Yudhoyono geldt als een bekwaam bestuurder en een tactisch politicus.

In strijd met alle verwachtingen blijft het departement van Binnenlandse Zaken in handen van luitenant-generaal bd Surjadi Sudirdja, een gewezen gouverneur van Jakarta. Zijn portefeuille wordt uitgebreid met die van Regionale Autonomie. Dat laatste ministerie wordt opgeheven en krijgt de status van directoraat-generaal onder Binnenlandse Zaken. De scheidende bewindsman van Regionale Autonomie, Ryaas Rasyid, was algemeen getipt als eerste burgerminister van Binnenlandse Zaken in ruim drie decennia, maar krijgt de minder zware post Reorganisatie van het Staatsapparaat.

Het aantal ministersposten is drastisch teruggebracht: het vorige kabinet telde drie superministers en 31 ministers, het nieuwe team bestaat uit 2 superministers, 16 ministers en drie junior-ministers, te vergelijken met staatssecretarissen in Nederland. De departementen Landbouw en Bosbouw worden samengevoegd, evenals die van Justitie en Mensenrechten en die van Gezondheidszorg en Sociale Zaken.

Hoewel het aandeel van partijloze technocraten in het kabinet is toegenomen, zijn nagenoeg alle grotere partijen in het nieuwe team vertegenwoordigd. Het kabinet-Wahid 2 telt vier gepensioneerde generaals. De Papoea-journalist Manuel Kaisiepo wordt junior-minister voor Versnelde Ontwikkeling van Oost-Indonesië.

    • Dirk Vlasblom