Internet heeft een nieuwe profeet: Jiang Zemin

De wereld heeft er een nieuwe internetprofeet bij, en het is niemand minder dan de Chinese president Jiang Zemin. De 74-jarige communistische leider sprak deze week het Wereld Computer Congres in Peking toe met een enthousiasme dat Chinese leiders nog zelden hebben getoond over internet. ,,Virtuele realiteit zal diepgaande verandering brengen in de manier waarop mensen produceren, leren en leven'', zei Zemin tegen zijn gehoor van internetondernemers en -regelgevers uit zeventig landen. ,,We moeten de geweldige macht van de informatietechnologie erkennen en de ontwikkeling ervan krachtig stimuleren.''

E-mail, e-commerce, onderwijs op afstand, zelfs gezondheidszorg op afstand gaan van China een ander land maken, meent Zemin. Angst voor de grenzeloze stroom van vrije informatie die internet vooralsnog wel eigen is, maar China niet? Integendeel. Zemin blonk uit in de vertrouwde slogans van de predikers van de wereldrevolutie door internet: de snelheid van informatietransmissie ,,hebben een grenzeloze ruimte voor informatie over de hele wereld geschapen.'' En: ,,Het samengaan van de traditionele economie en informatietechnologie zal de moter vormen van de economische en maatschappelijke ontwikkeling in de 21ste eeuw,''

De ontwikkeling van internet staat in China nog in de kinderschoenen. Weinig mensen hebben computers, de communicatiesnelheid is doorgaans laag en de technologische industrie is zwak ontwikkeld. De belangrijkste belemmering vormen echter de politieke restricties die China oplegt. Websites van Westerse media, mensenrechtengroepen, Tibetaanse ballingen worden stelselmatig geblokkeerd. Maar ook sites van Chinese particulieren die de officiële partij-informatie te buiten gaan moeten dicht. Ten minste twee Chinese `webdissidenten' zitten in de gevangenis. Eerder deze maand schreef de partijkrant nog: ,,Vijandelijke krachten van binnen en buiten doen alle moeite ons via dit strijdfront te infiltreren.''

Ook Zemin had gisteren zijn bedenkingen, maar die klonken heel anders. Hij pleitte voor de bescherming van privacy op internet en waarschuwde tegen ,,de stroom van trash''. Om te vervolgen: ,,Internet brengt ook problemen met zich mee die mensen ongemakkelijk maken: anti-wetenschap, valse wetenschap en informatie die soms zo ongezond is dat zij gewoon schadelijk is.''

Zemin sloot zich daarom aan bij het pleidooi van andere regeringen voor een internationaal internetpact, zodat ,,veilig informatiemanagement'' de weg vrij kan maken voor ,,een positief gebruik van internet.'' Ter verduidelijking: `anti-wetenschap' is de Chinese omschrijving voor twee populaire religieuze sectes, de Falun Gong en Zhong Gong, die er volgens China op uit zijn de communistische staat omver te werpen.

De toespraak van Jiang Zemin kreeg maandag uitgebreide aandacht in het Chinese tv-journaal.