Gasontsnapping was te voorkomen

DSM had het vrijkomen van blauwzuurgas eind vorig jaar uit een van de ACN-fabrieken in Geleen kunnen voorkomen. Het chemiebedrijf heeft voorafgaande aan het ongeluk ,,onzorgvuldig en niet adequaat gehandeld". Dat concluderen Gedeputeerde Staten van Limburg na een onderzoek door TNO. Volgens GS heeft DSM de lassen van de leidingen niet goed genoeg gecontroleerd. Onder strikte voorwaarden mogen de fabrieken wel openblijven tot de onderhoudsstop in april 2001. Dan moeten de ondeugdelijke lassen worden vervangen.