Extra krediet voor de Antillen

Staatssecretaris De Vries van Koninkrijksrelaties is bereid de Nederlandse Antillen voor dit jaar een overbruggingskrediet te verstrekken.

Dit zegt De Vries vandaag in deze krant. Komend weekeinde komt de Antilliaanse minister-president Pourier met een regeringsdelegatie naar Nederland om te onderhandelen over spoedeisende Nederlandse steun met premier Kok en De Vries. De Antillen, die aan de rand van een bankroet staan, menen de komende jaren 235 miljoen gulden aan overbruggingskredieten nodig te hebben, waarvan 109 miljoen voor dit jaar.

De toezegging van De Vries is opvallend, omdat Nederland extra financiering afhankelijk heeft gemaakt van een Antilliaans akkoord met het Internationaal Monetair Fonds (IMF). Zolang het IMF niet instemt met het Antilliaanse economische herstelplan, zou Nederland ,,de geldkraan dichtdraaien''. Volgens De Vries worden de grenzen aan de Nederlandse steun door zijn toezegging niet verlegd. ,,Het grote geld, het meerjarenakkoord over Nederlandse financiering, komt pas na een fiat van het IMF. Dit is niet de finale.''

Pourier wil komende week ook met Nederland praten over een lening van 536 miljoen gulden voor de jaren na 2002 en over herfinanciering van de staatsschuld van ruim 3 miljard. De Vries wil nog niet zeggen hoe groot het bedrag is dat de Nederlandse regering zal toezeggen. Dat zal afhangen van een analyse van de hervormingen die tot dusver zijn ingevoerd om de Antilliaanse economie te saneren, aldus de staatssecretaris.

Vorige maand is een machtigingswet aangenomen, waardoor het Antilliaanse kabinet kan handelen zonder toestemming vooraf van het parlement. Dit om het ingrijpende economische herstelplan versneld in werking te stellen.

De Vries wil weten waar de Antilliaanse overheid staat nu een aantal uitvoeringsbepalingen van wetten is gedelegeerd aan het bestuur van de afzonderlijke eilanden. De Vries erkent dat deze dubbele bestuurslaag hervormingen bemoeilijkt: ,,Conflicten blijven doorzieken.''

ANTILLEN pagina2

    • Margriet Oostveen