Boren van tunnel Westerschelde duurt jaar langer

Het boren van de Westerscheldetunnel duurt zeker een jaar langer dan de twee jaar die ervoor waren uitgetrokken. Dat maakte projectdirecteur H. de Jonge van de Kombinatie Middelplaat Westerschelde (KMW) gisteren bekend in het blad Cobouw. Belangrijkste oorzaak van de vertraging zijn problemen met de boormachines. Die hebben vervormingen opgelopen door de hoge druk bij het werken op het diepste punt van de tunnel.

Welke gevolgen de vertraging heeft voor de opleverdatum van de tunnel, 15 maart 2003, is nog niet duidelijk. Volgens KMW-woordvoerder Kraaijenbrink staat het buiten kijf dat het steeds moelijker zal worden de geplande opleverdatum nog te halen. ,,Maar waar de vertraging precies op uitloopt, kunnen we nog niet zeggen.'' Het bouwproces heeft twee fasen, het boren en het afbouwen. KMW hoopt in de afbouwfase wat van de verloren tijd terug te winnen.

De komende weken gaat KMW overleggen met opdrachtgever NV Westerscheldetunnel. Ook directeur Buis van deze onderneming vindt het onwaarschijnlijk dat de einddatum nog gehaald wordt. ,,Maar we hebben nog te weinig ervaring met het boren om een voorspelling te kunnen doen. Sinds met de werkzaamheden werd begonnen, in juli 1999, hebben de boren maar twee maanden goed kunnen draaien. Ook is het nog onzeker of het afbouwproces versneld kan worden.'' In september hopen de NV Westerscheldetunnel en de KMW uitsluitsel te kunnen geven over een einddatum. Een formele aanvraag tot uitstel van oplevering heeft de NV nog niet ontvangen. Buis: ,,In principe is het wel gebruikelijk in dit soort kwesties dat de aannemer een dergelijke aanvraag indient.'' KMW riskeert volgens het contract drie ton boete per dag, met een maximum van 30 miljoen gulden wanneer de tunnel een maand na de opleverdatum niet klaar is.

Na ruim een jaar boren aan de Westerscheldetunnel zit boormachine Neeltje Suzanna in de westelijke buis op 1,3 kilometer en Sara in de oostelijke buis op één kilometer.

Volgens de planning zouden beide boren nu drie van de totale lengte van 6,6 kilometer afgelegd moeten hebben.