Aanzienlijke winstgroei Uni-Invest

Vastgoedbeleggingsfonds Uni-Invest heeft in de eerste jaarhelft de winst na belastingen verhoogd met ruim 18 procent tot 48,4 miljoen euro (107 miljoen gulden). De winstgroei is grotendeels te danken aan de toename van de bruto huuropbrengsten met 23,5 procent. Door de aan- en verkoop van onroerend goed in combinatie met herwaarderingen en investeringen (6,6 miljoen euro) nam het belegd vermogen in onroerend goed af van 1,37 tot 1,58 miljard euro. Het eigen vermogen steeg van 695 naar 756 miljoen euro. (Redactie Economie)