Tabaksverkoop hoger door `hamsteren'

De verkoop van sigaretten in Nederland is vorig jaar gestegen van 15,6 naar 16,5 miljard stuks door voorraadvorming rond de millenniumwisseling en fluctuaties in bestellingen. Uit kerncijfers over 1999 van de Nederlandse sigaretten- en kerftabaksindustrie blijkt dat de verkoop met 10,7 procent toenam tot 4,7 miljard gulden. Het aantal rokers daalde echter. Vooral mannen drukten het cijfer, het aantal vrouwelijke rokers steeg licht. De export van sigaretten nam in 1999 toe met bijna 7 procent naar 117,8 miljard stuks. In guldens betekent dit een stijging van 20 procent naar 5 miljard gulden. Accijnzen en BTW leverden de overheid 4,5 miljard op.