President Turkije tart premier

Een confrontatie tussen de Turkse president en de Turkse premier over de aanpak van vermeende radicale moslims heeft zich gisteren verder verdiept. De kwestie kan leiden tot de afzetting van de president.

De president, Ahmet Necdet Sezer, weigerde gisteren voor de tweede maal deze maand een regeringsdecreet te ondertekenen dat het ontslag mogelijk moet maken van ambtenaren die worden verdacht van banden met moslim-extremistische of separatistische (pro-Koerdische) groeperingen. De president, ex-voorzitter van het Constitutionele Hof, voert aan dat het decreet – dat wordt gesteund door het machtige leger – ongrondwettig is omdat het niet door het parlement is goedgekeurd. ,,Het presidentschap is geen bureau voor het goedkeuren en ondertekenen van decreten'', liet hij gisteren in een verklaring weten. ,,De president is niet verplicht om een ongrondwettig decreet te ondertekenen. In feite is hij verplicht ze niet te tekenen''.

Premier Ecevit, die zelf Sezer heeft geselecteerd voor het presidentschap, sprak van ,,een ernstig probleem''. Hij zei dat het decreet is bedoeld om ,,separatistische terreur en anti-seculiere activiteit'' te bestrijden en beschuldigde de president ervan die strijd te hinderen. ,,Het standpunt van de president maakt het de staat moeilijker om zijn plicht te doen en de constitutionele orde te verdedigen.''

Ecevit wil met behulp van het decreet zo'n 400 ambtenaren kwijt die onder andere worden verdacht van banden met de Hizbullah, in de afgelopen jaren verantwoordelijk voor honderden moorden. Hij kan het decreet nogmaal ter ondertekening aan de president voorleggen, of proberen de maatregel langs parlementaire weg door te voeren. De fundamentalistische oppositieleider Recai Kutan waarschuwde gisteren dat ,,het parlement zo goed als zeker een dergelijke wet zal verwerpen'', maar volgens waarnemers zal dat met enige moeite toch wel lukken. Volgens de Turkse pers zal Ecevit mogelijk gaan proberen de president, die nog niet lang in functie is, af te zetten. De premier zou zich vandaag met zijn coalitiepartners over de kwestie buigen.