Politieagenten in Ypenburg waren te spraakzaam

De politie-ambtenaren die vorig jaar informatie naar buiten brachten over een ,,vermeende pedoseksuele delinquent'' in de nieuwe woonwijk Ypenburg bij Rijswijk zijn ,,op hun gedrag aangesproken'', maar worden niet strafrechtelijk vervolgd.

Dit heeft minister Korthals (Justitie) geantwoord op schriftelijke vragen van het Tweede Kamerlid Barth (PvdA). Vervolging zou mogelijk zijn wegens schending van de plicht tot geheimhouding, maar de hoofdofficier van justitie in Den Haag acht dat niet opportuun. Hij heeft begrip ,,voor de ontstane klemsituatie tussen enerzijds de plicht tot geheimhouding en anderzijds verantwoordelijkheidsgevoel voor het voorkomen van mogelijk ongewenst gedrag door de vermeende pedoseksuele delinquent,'' aldus Korthals.

Vorig najaar zijn in Ypenburg een man en zijn gezin verjaagd omdat hij pedoseksueel zou zijn. Op een bewonersbijeenkomst die daarna door de gemeente is belegd, zei één van de bewoners dat ,,de politie tegen die pedofiel gewaarschuwd had''. Daarop heeft de burgemeester van Rijswijk een onderzoek ingesteld, dat later is overgenomen door het openbaar ministerie. Volgens Korthals is uit het onderzoek naar voren gekomen dat een medewerker ,,onvoldoende zorgvuldig is omgegaan met (oude) informatie uit politieregisters over betrokkene, overigens zonder deze buiten de politieorganisatie te brengen.'' Een tweede medewerker heeft dat wel gedaan, waarna de onrust ontstond.

In de antwoorden toont de bewindsman zich nog eens tegenstander ,,van maatregelen die de tendens van eigenrichting versterken.'' Hij is tegen het informeren van een buurt over de komst van een zedendelinquent.