Maastricht verkoopt nutsbedrijf

De gemeente Maastricht verkoopt voor ruim een half miljard gulden NV Nutsbedrijven Maastricht aan energiebedrijf Essent NV. De verkoop van de aandelen wordt over zeven jaar uitgespreid.

Gedurende deze periode garandeert Essent de werkgelegenheid bij Nutsbedrijven.

Gemeente en Essent hebben maandenlang onderhandeld over dit akkoord. De raad van bestuur van Essent stemde onlangs in met de verkoop. Vanmorgen zei het college van burgemeester en wethouders `ja'.

Het akkoord is gesloten onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad en de instemming van de Nederlandse Mededingingsautoriteit. De gemeenteraad van Maastricht spreekt zich 3 oktober uit over de verkoop.

Met terugwerkende kracht vanaf 1 januari krijgt Essent 50,1 procent van de aandelen van Nutsbedrijven Maastricht. Op 31 december van de jaren 2000 tot en met 2005 komt daar telkens 7,1 procent bij. De laatste 7,3 procent van de aandelen draagt de gemeente op 31 december 2006 over. Tot eind 2006 blijft Nutsbedrijven Maastricht een zelfstandige groepsmaatschappij van Essent.

Naast 505 miljoen gulden krijgt de gemeente jaarlijks, naar rato van haar aandelen, een dividenduitkering. De nettowinst van Nutsbedrijven Maastricht wordt, na aftrek van belastingen, geheel als dividend uitgekeerd. Als zelfstandig bedrijf leverde Nutsbedrijven Maastricht de gemeente tot nu toe jaarlijks 16 miljoen gulden op.

Nutsbedrijven Maastricht is een van de laatste kleine, onafhankelijke nutsbedrijven in Nederland. Het bedrijf heeft 45.000 stroomaansluitingen, 47.000 gasafnemers en 54.500 kabelabonnees.

Essent is een van de de grootste energiedistributeurs van het land met 2,3 miljoen stroomaansluitingen, 1,6 miljoen afnemers van gas en 1,5 miljoen kabelabonnees.

Naast de energiepoot heeft Essent heeft ook een afdeling voor de verwerking van afval. Aandeelhouders van de zogenoemde multi-utilitygroep Essent, die ontstond uit een fusie van de PNEM/MEGA Groep en de EDON Groep, zijn de provincies Noord-Brabant (30,8 procent), Overijssel (18,7 procent) en Limburg (16,1 procent) en een reeks gemeenten, waaronder Maastricht (0,2 procent van de aandelen).

Essent werkt aan een beursgang. Die zou de aandeelhouders vele miljarden guldens opleveren. ,,Over bedragen speculeren we niet, maar het zal voor de provincies Noord-Brabant, Overijssel en Limburg de grootste financiële transactie zijn die ze ooit gedaan hebben'', aldus vandaag een woordvoerder van Essent.

De verkoop van Nutsbedrijven Maastricht en de beursgang van Essent passen in de privatiseringsgolf van bedrijven die energie distribueren. De privatiseringen zijn een gevolg van de liberalisering van de energiemarkt.

Eind vorig jaar verkocht de gemeente Haarlemmermeer haar gasbedrijf voor 242 miljoen gulden aan het Duitse energiebedrijf Westfälische Gasversorgung (WGV).

Onlangs ging Nutsbedrijf Regio Eindhoven (170.000 gasaansluitingen en 96.000 stroomafnemers) voor 890 miljoen gulden naar een Spaanse groep.

In de etalage staat nog Intergas NV uit Oosterhout met 136.000 gasafnemers in Midden- en West-Brabant. Dat nutsbedrijf is voor 90 procent eigendom van de 22 gemeenten in de regio.