Groei Friesland Bank

Friesland Bank draait nog beter dan verwacht. Ging het bestuur van de bank voor heel 2000 eerder uit van een sterke winstgroei (20 procent), gezien de fraaie halfjaarcijfers rekent de bank nu op een zeer sterk hogere winst, ofwel een stijging van ten minste 45 procent. Het balanstotaal is in de eerste zes maanden van dit jaar met 10 procent gegroeid naar 11,7 miljard gulden. De nettowinst nam met de helft toe tot 97,1 miljoen gulden. Dat is inclusief het buitengewoon resultaat dat mede bepaald werd door de verkoop van een belang in Alpinvest.