`De Roma zijn geen woonwagenbewoners'

Bestuurders willen de Roma-zigeuners onderbrengen in huizen. In het verleden leverde dat niets dan problemen op.

,,Onze mening is waardeloos. Wij moeten toch doen wat ze ons opdragen'', zegt Wlasco Nicolich, familiehoofd van de Roma die nu op een parkeerplaats langs de A12 staan. Nicolich is er niet blij mee dat zijn familie niet is betrokken bij het overleg over een mogelijke oplossing voor hun huisvestingsproblemen: ,,Niemand van de provincie heeft ons gevraagd wat wij willen, of ons zelfs maar ingelicht over wat er gebeurt. Alle informatie die we hebben, komt uit de pers.''

Na overleg tussen de commissaris van de koningin B. Staal, gemeenten in de regio Utrecht, een aantal departementen en Rijkswaterstaat is bekend gemaakt dat de zigeuners zullen worden ondergebracht in huizen. Ze worden namelijk niet beschouwd als woonwagenbewoners. Een woordvoerder van VROM legt uit: ,,Toen deze groep Roma naar Nederland kwam in 1978, is de voorwaarde gesteld aan hun verblijfsvergunning dat ze in huizen gingen wonen. Daarom kunnen ze nu geen beroep doen op een woonwagenstandplaats.'' Nicolich reageert moedeloos: ,,Het is allemaal goed. Wij staan machteloos.''

Een week geleden zei Nicolich nog absoluut niet terug te willen naar huizen of zelfs maar een kamp met andere woonwagenbewoners. Dat had in het verleden tot te veel problemen geleid, zoals huurachterstand, geluidsoverlast en burenruzies. Een eigen kampje zou die problemen ondervangen, meende hij. E. Olof, advocaat van de familie, stelt dat de Roma een minderheidsgroep zijn met een eigen cultuur: ,,De gedwongen integratie is volledig mislukt.''

Feit is dat de woongeschiedenis van de familie in Nederland vol problemen is. Vanaf 1978 woonde de familie Nicolich in de Javastraat te Utrecht. In 1994 werden ze wegens huurachterstand het huis gezet. De familie was in Italië omdat een van de zonen was omgekomen bij een auto-ongeluk, en alle familieleden begraven worden in het familiegraf daar. In totaal kwamen tussen 1993 en 1997 zes familieleden om het leven. In die periode heeft de familie veel rondgezworven, en sinds 1994 hebben ze geen vaste woonplaats meer gehad. Uiteindelijk kwamen ze terecht op een kampje te Driebergen, waar ze na problemen met de buren door de gemeente uitgekocht werden. Nicolich: ,,Ze hebben ons wel een formulier laten tekenen dat we uit vrije wil vertrokken, maar eigenlijk hadden we geen keus.''

Nu beschouwt de provincie Utrecht de Roma zelf verantwoordelijk voor de ontstane problemen: ze hebben immers de uitkoopsom geaccepteerd en zijn dus vrijwillig dakloos geworden. Op dit moment bekijken de gemeenten en de commissaris van de koningin of de Roma teruggestuurd kunnen worden naar de plaatsen waar ze het laatst ingeschreven stonden. Maar omdat dat onduidelijk is in het geval van een aantal familieleden, kan het vinden van definitieve huisvesting nog geruime tijd duren. In verband met deze kwestie is afgelopen vrijdag nog een waarnemend burgemeester aangesteld in Driebergen.