Collectie Keizer Wilhelm afgestoten

Huis Doorn, de laatste verblijfplaats van de Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941), moet op 1 januari 2001 de poorten sluiten voor het publiek. Staatssecretaris Van der Ploeg (Cultuur) zal dat op prinsjesdag bekendmaken. Dat heeft de Directie Cultureel Erfgoed van OC en W aan de directie laten weten. Het personeel is vandaag op de hoogte gesteld. De directie van het museum vreest dat de collectie uiteen zal vallen.

Voor de acht personeelsleden heeft het besluit geen gevolgen. Twee maanden geleden adviseerde de Raad voor Cultuur Huis Doorn te sluiten omdat de collectie niet uniek is, er geen directe banden met de Nederlandse geschiedenis zijn en het onderwerp van het museum te beperkt is. De raad van toezicht van de beheersstichting is gisteren in spoedzitting bijeen geweest en heeft besloten in beroep te gaan. De provincie Utrecht en de gemeente Doorn steunen dit voornemen. ,,De wind is volslagen gedraaid'', zegt directeur en conservator drs. Th.L.J. Verroen. ,,De Nederlandse overheid heeft zich 55 jaar garant gesteld voor de collectie. In 1990-'92 is er nog 6 miljoen gulden geïnvesteerd om het museum te renoveren en daar bovenop nog een half miljoen voor publieksvoorzieningen. Dat is weggegooid geld als het museum wordt gesloten. In 1996 vond de Raad voor Cultuur nog dat we moesten blijven bestaan, per 1 januari 2000 zijn we verzelfstandigd en heeft Van der Ploeg een raad van toezicht ingesteld. En nu krijgen we ineens te horen dat we over vier maanden dicht moeten. Over de toekomst van de inventaris is geen duidelijke visie, er is sprake van afstoten, maar er staat niet bij hoe en aan wie.''

Jaarlijks trekt het museum 45.000 bezoekers. Volgens de directeur `een aanzienlijk aantal' voor een kasteel. Het museum houdt de komende vier jaar vijf ton subsidie, maar die mag alleen gebruikt worden voor beheer en behoud, niet voor openstelling. Na die vier jaar wil het rijk de beheersovereenkomst opzeggen. Verroen: ,,Museaal geven we juist niets uit. Het museum draait op vrijwilligers. Hun inzet zullen we moeten missen, evenals de 250.000 gulden uit de entreegelden.''

HUIS DOORN: pagina 8

    • Gerda Telgenhof