Brinkhorst wil varkensboeren voor Hongarije

Minister Brinkhorst (Landbouw) is op zoek naar mogelijkheden voor Nederlandse varkensboeren in Hongarije. Tijdens een tweedaags werkbezoek heeft hij in Boedapest plannen op tafel gelegd voor een proefproject. Daarbij zouden de varkensboeren zich met Nederlandse overheidssteun in Hongarije kunnen vestigen. Voorwaarde is wel dat de boeren eigenaar worden van de grond waarop ze werken.

Tot nog toe houdt de Hongaarse regering – maar ook de Poolse – vast aan een strikt verbod op verkoop van agrarische grond aan buitenlandse investeerders. Reden is dat in Hongarije grond tien tot vijftien maal goedkoper is dan binnen de Europese Unie.

Minister Brinkhorst zei in Boedapest begrip te hebben voor de bestaande wetgeving die speculatie met Hongaarse grond moet tegengaan, maar waarschuwde dat dit soort protectionistische landbouwpolitiek binnen de EU geen toekomst heeft. ,,Zodra Hongarije lid wordt van de EU moeten Nederlandse boeren zich even vrij in Hongarije kunnen vestigen als Hongaren in Nederland.'' De Hongaarse minister van Landbouw Torgyán heeft voorzichtig positief gereageerd. Ambtenaren zullen de plannen de komende weken verder uitwerken.

De grondkwestie is volgens Brinkhorst een fundamentele vraag. ,,Ik wil op dat gebied een principiële doorbraak bereiken.'' De Nederlandse minister is niet van plan op grote schaal varkensboeren te gaan exporteren. Wel wil hij de Nederlandse varkensboeren de keuze bieden om in Hongarije aan de slag te gaan. Mogelijk met behoud van het moederbedrijf in Nederland. ,,Ik voorzie een soort netwerk dat vanuit Nederland opereert, met Nederlandse expertise en Nederlands sperma.'' De minister zegt de sector in Nederland intact te willen houden.

De plannen om mogelijkheden in het buitenland te zoeken voor de Nederlandse varkensboeren zijn volgens Brinkhorst niet nieuw. In Portugal hebben zich al tientallen Nederlandse varkensboeren gevestigd op zoek naar een nieuwe toekomst. Midden-Europa zou een nieuwe uitwijkmogelijkheid kunnen zijn, ware het niet dat de regeringen voorlopig vast houden aan een strikte grondpolitiek om de eigen boeren te beschermen. In de toetredingsonderhandelingen met de EU heeft zowel Polen als Hongarije gevraagd om overgangsregelingen inzake de vrije verkoop van landbouwgrond.

    • Renée Postma