Automobilisten frauderen met meters

Amsterdamse automobilisten frauderen regelmatig met hun privé-parkeerautomaten. Bij drie op de tien zogeheten parkAdammertjes wordt een valse pre-paid kaart gebruikt of expres een verkeerde tijd ingesteld, zodat het lijkt alsof geen parkeergeld verschuldigd is. Dit blijkt uit een onderzoek van de dienst Stadstoezicht. De fraude kost de dienst op dit moment 12.000 gulden per dag. Op jaarbasis zou dat oplopen tot 3,5 miljoen gulden. ,,Dat is een fors bedrag'', aldus een woordvoerder. De dienst is van plan om vanaf 4 september scherper te gaan controleren, meer wielklemmen te plaatsen en nieuwe apparatuur te introduceren tegen fraude.

Zo'n 28.000 automobilisten gebruiken een parkAdammer, een apparaatje ter grootte van een zakrekenmachine. In plaats van een bonnetje te halen wordt een pre-paid kaart gebruikt en moet de tijd en het parkeertarief zelf worden ingesteld. De parkAdammer wordt dan onder de voorruit gelegd. In 15 procent van de gevallen blijkt gebruik te worden gemaakt van een valse pre-paid kaart. In nog eens vijftien procent van de gevallen wordt een verkeerde tijd ingesteld. De automobilist voert dan in dat het 's nachts is, zodat niet betaald hoeft te worden. Op die manier is het gemakkelijk frauderen, erkent Stadstoezicht. ,,Dat dit manco bestond, was bekend. Maar dat het misbruik zo groot was, verraste ons wel.''

De parkAdammer werd in 1998 geïntroduceerd. De afgelopen jaren heeft fraude, inbraak en corruptie de dienst Stadstoezicht veel geld gekost. In een geruchtmakende zaak werden uiteindelijk zeven medewerkers van de dienst veroordeeld wegens het stelen van zeven miljoen gulden uit parkeerautomaten. In totaal staan in Amsterdam 2.500 parkeermeters.