Aantal vacatures op recordhoogte

Het aantal vacatures in het Nederlandse bedrijfsleven heeft opnieuw een recordhoogte bereikt. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) registreerde eind maart 201.000 vacante arbeidsplaatsen bij ondernemingen. Dat zijn er 33.000 meer dan eind 1999.

De overheid had 15.000 openstaande arbeidsplaatsen, duizend minder dan eind vorig jaar. Een op de drie vacatures betrof het onderwijs.

,,Nooit eerder heeft het CBS zoveel vacatures gemeten'', berichtte het vanochtend. De dynamiek op de arbeidmarkt noemt het CBS ,,groter dan ooit''; ook de aantallen ontstane en vervulde vacatures overtroffen alle eerdere metingen. Het aantal arbeidsplaatsen dat in het eerste kwartaal openviel beliep 267.000, het aantal vervulde vacatures kwam uit op 234.000.

In de vorige periode van hoogconjunctuur was het hoogste aantal vacatures 134.000, in maart 1990. Een dieptepunt werd eind 1993 bereikt, op een niveau van 33.000 vacatures.

Het grote aantal vacatures bevestigt het beeld van aanhoudend grote vraag naar arbeid in het eerste kwartaal van dit jaar. Uit CBS-cijfers over de banenontwikkeling bleek al dat de banengroei onverminderd doorgaat. Het aantal geregistreerde werklozen bedroeg in het eerste trimester 217.000.

De krapte op de arbeidmarkt blijft toenemen, constateren de statistici. Van elke duizend arbeidsplaatsen bij particuliere bedrijven staan er 37 open. Een kwartaal eerder waren dat er nog 32. De grootste krapte kent de sector informatietechnologie, met bijna honderd vacatures per duizend banen. In de zakelijke dienstverlening als geheel staan 66 vacatures per duizend banen open, in de bouw 56.

De personele schaarste treft ondernemingen in elke grootte. Het kleinbedrijf (tot tien werknemers) meldt 58.000 vacatures (eind 1999: 52.000). Middelgrote bedrijven (tot 100 werknemers) hebben 68.000 banen te vullen (was 53.000). De allergrootste ondernemingen hadden 75.000 vacatures (was 62.000).

Naast de krapte op de arbeidmarkt bevestigen ook de jongste cijfers over het consumentenvertrouwen de bloei van de Nederlandse economie. Het oordeel van door het CBS ondervraagde consumenten over het economisch klimaat blijkt deze maand vrijwel even gunstig als in juli. Hun koopbereidheid blijft hoog.