`Tandarts hoeft controle van gebit niet meer te doen'

De periodieke controle van het gebit kan in de toekomst heel goed door een mondhygiënist worden gedaan in plaats van door een tandarts. Als diens opleiding wordt aangepast kan hij ook eenvoudige ingrepen doen. Er moeten dan wel meer groepspraktijken komen. Op deze manier kan bovendien het verwachte tekort aan tandartsen grotendeels worden opgevangen.

Dit staat in een rapport dat vanmiddag is aangeboden aan minister Borst (Volksgezondheid). Aanleiding voor het opstellen van het rapport is het verwachte tekort aan hulpverleners in de mondzorg.

Op dit moment zijn er landelijk bezien nog voldoende tandartsen, zij het dat er regionaal (Friesland, Zeeland) sprake is van een te lage bezetting. Belangrijke oorzaak voor het verwachte tekort is het succes van de mondzorg in de afgelopen jaren. Mensen beschikken steeds langer over hun eigen gebit, dat dan ook langer onderhoud behoeft.

Hoewel de opstellers van het rapport pleiten voor het toelaten van meer eerstejaarsstudenten voor de opleiding tot tandarts (300 in plaats van 260) en tot mondhygiënist (300 in plaats van 210), noemen zij het een `gemiste kans' als hiermee wordt volstaan. Zij vinden de tijd rijp voor een ingrijpende reorganisatie van de mondzorg en pleiten ervoor de hulp in teamverband te organiseren. De huidige opzet met naast elkaar werkende hulpverleners moet dan ook verdwijnen.

Door in teamverband te gaan werken wordt het eenvoudig de hulp over verschillende deskundigen te verdelen. Tandartsen zouden zich moeten gaan concentreren op de meer specialistische behandelingen, mondhygiënisten zouden een deel van de eenvoudiger taken kunnen overnemen. De tandprotheticus, net als mondhygiënist een beschermd beroep, zou een ander deel van het werk van de tandarts kunnen overnemen. De (op mbo-niveau geschoolde) tandartsassistent kan na aanpassing van de opleiding meer werkzaamheden voor zijn rekening nemen.

Borst zou ook meer aandacht moeten besteden aan het groeiend aantal tandartsen dat van buiten de Europese Unie naar Nederland komt. Hun diploma's kunnen niet zonder meer worden erkend.