Soapseries

,,Tot hier en niet verder'' schrijft Bastiaan Bommeljé (NRC Handelsblad, 8 augustus). Hij heeft het dan over de Nederlandse soapseries en over de reeks programma's die RTL4 onder de titel `Het leven is een soap' uitzendt. Bommeljé noemt soaps ,,volkomen vormloos, buitengewoon betekenisloos en intrinsiek inhoudsloos'' en de programmaserie ,,debiel, deprimerend en geestdodend''. Waarom vindt Bommeljé soaps zo slecht? Daar liggen, blijkens zijn stukje, geen inhoudelijke criteria aan ten grondslag. Kennelijk vindt hij soaps minderwaardig omdat ze tot de massacultuur behoren en omdat ze vooral door vrouwen worden bekeken.

Bommeljé kritiseert niet alleen de inhoud van de soap, maar tevens haar kijkers. Hij noemt de soapfans zelfs `radeloze gedepriveerden'. Dat is jammer, want daardoor slaat zijn evaluatie van het nieuwe RTL4-programma volledig de plank mis. De programmaserie `Het leven is een soap' bestaat uit interviews met Amerikaanse en Nederlandse soapsterren. Juist dat maakt de serie interessant voor soapfans: je krijgt een idee hoe de acteurs hun rol beleven. Soapfans zijn over het algemeen niet zo geïnteresseerd in wat er gebeurt in een soap, maar veel meer naar hoe de personages het uitbeelden. Om de acteurs te horen vertellen op welke manier zij binnen de soap te werk gaan, is smullen voor de echte fan.

    • Joost de Bruin