Scrypto

In het Scrypto (in de krant van zaterdag 19 augustus, pagina 31) is een fout geslopen. De opgaven luiden: horizontaal 12: Verschijnt meteen op het beeldscherm (6); horizontaal 13: Een geestige vader is ook geestrijk (6).