Pronk: maximum aan uitstoot CO2

Minister Pronk (Milieu) laat onderzoeken of huishoudens en bedrijven gebonden kunnen worden aan een maximumuitstoot van het broeikasgas kooldioxide (CO2). Zo'n plafond maakt het mogelijk in CO2-uitstoot te gaan handelen. Deze `emissiehandel' leidt er weer toe dat de vervuiling op de goedkoopste manier wordt bestreden.