Plan 20.000 banen allochtonen flopt

Het ambitieuze plan om binnen een jaar 20.000 werkloze allochtonen in het midden- en kleinbedrijf aan het werk te helpen heeft na vier maanden een schamele oogst van 190 geplaatste werknemers opgeleverd.

Dat blijkt onder meer uit de website van Arbeidsvoorziening. In april van dit jaar kondigden de toen juist aangetreden minister W. Vermeend (Sociale Zaken) en zijn collega R. van Boxtel (Integratiebeleid,), samen met Arbeidsvoorziening en werkgeversorganisatie MKB-Nederland, het project met veel publicitaire fanfare aan.

Het midden- en kleinbedrijf, dat bij monde van MKB-Nederland steen en been klaagt over arbeidstekorten, zou in één jaar 30.000 vacatures melden. Arbeidsvoorziening zou daarvoor allochtone kandidaten leveren. Die zijn – op papier althans – in overvloed beschikbaar; de werkloosheid onder de allochtone beroepsbevolking is enkele malen groter dan die onder autochtonen.

Nu het werkproject voor allochtonen vier maanden op streek is, hebben de werkgevers in het midden- en kleinbedrijf nog maar 2.000 vacatures aangemeld. Daarvan wisten de bureaus van Arbeidsvoorziening er 190 te vervullen, nog geen 10 procent.

Minister Vermeend, die het banenproject voor allochtonen `wekelijks' zegt te volgen, dreigde al eerder het project desnoods bij Arbeidsvoorziening weg te halen als de resultaten niet verbeteren. Het was overigens Vermeend zelf die in april de doelstelling van het oorspronkelijk op 2.000 banen mikkende plan vertienvoudigde tot 20.000 banen.

De met de uitvoering belaste Arbeidsvoorziening is momenteel verwikkeld in een complexe herstructurering. Één deel van de organisatie moet zich als particuliere partij gaan weren op de reïntegratiemarkt, terwijl het andere deel als publieke partij bij de voorziening van arbeid betrokken blijft.

Secretaris arbeidsmarkt A. van Delft van MKB-Nederland erkent desgevraagd dat de resultaten tot nu toe `teleurstellend' zijn. Tegelijk vraagt hij begrip voor het feit dat het desbetreffende convenant pas op 18 april met de ministers en Arbeidsvoorziening werd gesloten. De hele actie zal nu, na de vakantie, pas goed op stoom komen. ,,Wij hebben onlangs nog een aantal bedrijven afgebeld om ze tot actie te brengen. Alle seinen staan nu op groen en de remmen gaan los'', aldus Van Delft. Hij wijst er verder op dat er contracten klaarliggen met grote uitzendbureaus om te gaan meewerken met het banenplan.

Volgens Van Delft blijkt het enthousiasme vanuit de allochtone gemeenschappen zelf tot nu toe ook niet bijster groot. Zo verscheen minder dan de helft van de alochtonen aan wie men een baan wilde aanbieden niet op afspraken.

Ook de reïntegratie van WAO'ers op de arbeidsmarkt blijkt een lastige zaak. Zo moest staatssecretaris Hoogervorst (Sociale Zaken) vorige maand melden dat slechts voor één op de drie WAO'ers, voor wie via talrijke projecten werk wordt gezocht, uiteindelijk een baan wordt gevonden.