Nieuwbouwhuis vertoont steeds vaker gebreken

Kopers van een nieuwbouwhuis kregen hun huis in 1999 te laat en met gemiddeld 28 gebreken opgeleverd. In 1998 waren het gemiddeld 23 gebreken. Het herstel van de gebreken duurde langer dan de overeengekomen drie maanden en 52,8 procent van de kopers bleef uiteindelijk met gemiddeld bijna vijf gebreken zitten.

Dit blijkt uit het Juridisch Jaarverslag 1999 en het onderzoeksverslag Opleveringsgebreken dat de vereniging Eigen Huis gisteren heeft gepubliceerd. De resultaten tonen volgens de belangenorganisatie aan dat het wetsvoorstel 'Koop Onroerende Zaken' snel moet worden ingevoerd. Daar staat in dat de koper de laatste 5 procent van het koopbedrag kan deponeren bij een notaris. Pas als het huis helemaal in orde is, ontvangt de bouwer dat geld. Ook pleit Eigen Huis voor de komst van één geschilleninstantie, in plaats van twee zoals nu.

Uit het onderzoek naar opleveringsgebreken (uitgevoerd in juli 2000) blijkt dat de meeste leden te maken hebben met een te late oplevering, wijzigingen tijdens de bouw en een hoog aantal gebreken bij de uiteindelijke oplevering. Van de 1.000 huiseigenaren die Eigen Huis aanschreef, reageerden er 334.

De meeste problemen zitten in de afwerking, zoals slecht of niet uitgevoerd kitwerk en fouten of beschadigingen in het stuc- en timmerwerk. In 11 procent van de gevallen deugt het schilderwerk niet of zijn er mankementen aan installaties. Sommige kopers constateerden zelfs de afwezigheid van een verwarmingsinstallatie.

Huiseigenaar en aannemer komen bij koop overeen dat geconstateerde gebreken binnen drie maanden na oplevering moeten zijn hersteld. In de praktijk houden bouwers zich daar vaak niet aan. Een kwart meer kopers dan in 1998 blijft na die periode met nog altijd 4,8 gebreken zitten.

Elk gebrek is er één te veel, zegt de woordvoerder van de branchevereniging van bouwers Algemeen Verbond Bouwbedrijf (AVBB), maar de steekproef van de vereniging Eigen Huis is volgens hem wel erg beperkt. ,,Dat is 0,4 procent van het totaal aan gebouwde huizen in 1999. Dat waren er 80.000. En Eigen Huis neemt elk krasje in het verf mee als `gebrek'.''

Toch is het volgens AVBB wel waar dat `onderaannemers', zoals schilders, het zó druk hebben dezer dagen dat ze vaak al weer weg zijn, naar de volgende klus, als de gebreken worden geconstateerd.