Markt verwacht geen actie van Greenspan

De Amerikaanse rentepolitiek beheerst deze week het nieuws. De Nederlandse economische groei kan meevallen.

Het grote Amerika én Nederland, het kleine Amerika aan de Noordzee staan deze week in de belangstelling. Internationaal gezien houdt de bijeenkomst van de Federal Open Market Committee van de Amerikaanse centrale banken morgen in Washington beleggers in zijn greep. De rente staat op 6,5 procent, en hoewel de inflatie in de VS over juli vorige week binnenkwam op 3,4 procent op jaarbasis, lijkt een veel lagere `kerninflatie' - uitgezonderd voedings en energieprijzen - van 2,2 procent, gecombineerd met een forse stijging van de arbeidsproductiviteit van de VS van meer dan 5 procent op jaarbasis voor een overweldigende meerderheid van analisten, niet te rekenen op een rentestap door de Fed.

Pikant is dat het bewijs dat de Amerikaanse economie al dan niet gas terugneemt pas vrijdag komt, met de publicatie van de economische groei over het tweede kwartaal. Voorspeld wordt een geannualiseerde kwartaalgroei van ruim 5 procent.

Hoewel een Fed-beslissing om de revolvers in de holsters te laten breed wordt verwacht, is te voorzien dat met name morgen de financiële markten stil zullen zijn. Helemaal zeker is de beslissing ten slotte niet, en de nog steeds stijgende olieprijzen blijven reden tot zorg.

Bovendien is de markt er van overtuigd dat het op de eerstvolgende vergadering van de Fed na die van morgen, in oktober, politiek te gevoelig is om een rentestap te nemen. De presidentsverkiezingen zijn dan in volle gang. Als Fed-voorzitter Greenspan nu niets aan de rente doet, zal hij tot het jaareinde op zijn handen moeten zitten.

Nationaal speelt donderdag het cijfer voor de economische groei in Nederland over het tweede kwartaal. De consensus-raming gaat uit van een groei van 4,6 procent op jaarbasis. Daarmee zou, na de 4,7 procent van het eerste kwartaal, de economie inderdaad in de richting gaan van de 4,5 procent die het Centraal Planbureau voor het gehele jaar voorspelt.