Duitse groei trekt aan

De economische groei in Duitsland is stevig aangetrokken. In het tweede kwartaal van dit jaar is het bruto binnenlands product toegenomen met 3,25 procent ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. In het eerste kwartaal was sprake van 2,75 procent groei vergeleken met dezelfde periode van 1999.

De berekening is afkomstig van de Bundesbank en staat in het maandverslag van augustus. De bank schrijft daarin dat de export de belangrijkste impuls voor de groei was. De stijging van de olieprijs is niet zo hard aangekomen als in eerdere perioden van sterke stijgingen. De in collectieve arbeidsovereenkomsten afgesproken matiging heeft Duitsland goed bestand gemaakt tegen prijsdruk vanuit het buitenland, aldus de bank.

Met de winsten van het bedrijfsleven gaat het ook de goede kant op, zo schrijft de Bundesbank verder. De loonkosten per eenheid product zijn minder zwaar gaan wegen door de toeneming van de productiviteit. De bank verwacht dat bedrijven voor meer werkgelegenheid zullen zorgen, zeker gezien de hoge mate waarin de productiecapaciteit op het ogenblik wordt benut.