Amsterdammers klagen niet over geluidsoverlast

Tweederde van de bewoners in de binnenstad van Amsterdam heeft nooit last van geluidsoverlast. Eenderde geeft aan `wel eens' hinder te ondervinden. Dat blijkt uit een enquête van het NIPO in opdracht van de Milieudienst Amsterdam. Rond de horecagelegenheden ondervinden meer mensen hinder, vooral van muziek en lawaaiige bezoekers. Het afgelopen jaar heeft zeven procent hierover geklaagd. Het merendeel van de inwoners vond de overlast `niet groot genoeg' om te klagen, of is van mening dat geluidsoverlast `nu eenmaal hoort bij de woonomgeving'.