WISKUNDE EN POEN

In uw katern `Wetenschap en Onderwijs' (waarom noemt u dat toch niet: `Wetenschap, Techniek en Onderwijs'; er komt minstens evenveel techniek in voor!) van zaterdag 5 augustus bespreekt uw redacteur Dirk van Delft op lezenswaardige wijze de actie van het Clay Mathematics Institute om een miljoen dollar uit te loven voor de oplossing van elk van zeven onopgeloste klassieke wiskundeproblemen. Het genoemde instituut heeft deze prijzen afgelopen mei uitgeloofd.

In maart van dit jaar, dus twee maanden eerder, heeft het belangrijke wetenschapstijdschrift Science, ter gelegenheid van zijn honderdjarig bestaan, een dergelijke prijs uitgeloofd voor de oplossing (het bewijs) van het al sinds 1742 bestaande zogenaamde vermoeden van Goldbach: `elk even getal is te schrijven als de som van twee priemgetallen'. Dit gegeven had in uw artikel zeker niet onvermeld mogen worden.

    • Dr.Ir J.A. Rietdijk