WISKUNDE EN POEN 3

Van de zeven problemen van Clay is het Navier-Stokesprobleem inmiddels wel `getemd'. In het midden van de jaren tachtig is door toepassing van de eindige elementen-methode en het beschikbaar komen van steeds krachtiger computers en nieuwe algorithmen het Navier-Stokesprobleem hanteerbaar gebleken voor gasstromings-problemen. In deze periode zijn space shuttles, Mach-2 gevechtsvliegtuigen en ander vliegend wapentuig met succes op gasstromingsverschijnselen geanalyseerd. Ik denk dat deze technieken inmiddels ook wel in de vloeistofmechanica zullen zijn doorgedrongen.

Een voor ingenieurs zeer goed leesbare introductie op dit gebied is te vinden in het boek van Zienkiewicz en Taylor, `The Finite Element Method', vol.2, chapter 14, Mc.Graw Hill, 1991,

ISBN 0-07-084175-6(v.2)

    • Dr.Ir. A.W.M. Kok Delft