VN-commissie op de bres voor zigeuners

De VN-commissie tegen rassendiscriminatie heeft alle regeringen opgeroepen hun wetgeving te zuiveren van bepalingen waarmee Roma (zigeuners) worden gediscrimineerd.

De UNCERD (VN-Commissie over de Eliminering van Rassendiscriminatie) deed de oproep na een tweedaags debat in Genève, waaraan achttien onafhankelijke deskundigen deelnamen. In de slotverklaring wordt Europese regeringen gevraagd financiële compensatie te geven aan Roma-gemeenschappen met het oog op de massamoord op Roma door de nazi's in de Tweede Wereldoorlog.

Op de bijeenkomst in Genève zijn talrijke aspecten van de discriminatie van Roma aan de orde gekomen, van de moord, door Kosovo-Albanezen, op Roma in Kosovo wegens hun vermeende samenwerking met de Serviërs tot de brute verdrijving van Roma uit sloppenwijken in Athene, met het argument dat plaats moet worden gemaakt voor accommodaties voor de Olympische Spelen van 2004.

In de slotoproep worden geen landen met name genoemd, omdat ,,we te maken hebben met een grensoverschrijdend probleem dat bestaat in elk land waar Roma leven'', zoals UNCERD-voorzitter Michael Sherifis zei. ,,Er is overal eeuwenoude discriminatie in de wet en in de praktijk. Op dit moment wonen in elk Europees land Roma in tenten in de periferie van grote steden, en ze leven er op de meest onmenselijke, ongezonde en onaanvaardbare wijze.''

Volgens de UNCERD moet elk land zijn wetten controleren op artikelen die discriminerend kunnen werken voor Roma. Zo wordt bijvoorbeeld in veel landen voor naturalisatie kennis van de taal van het betreffende land geëist, een bepaling die de Roma schaadt omdat ze vaak de taal niet goed spreken van het land waarin ze misschien al hun hele leven hebben gewoond.

De VN-commissie beveelt de regeringen ook aan de Roma meer toegang tot de economie en het onderwijs te bieden. Volgens de deskundigen is dit uiterst gecompliceerd, al was het maar omdat toegang tot het officiële onderwijs van een land impliciet leidt tot een assimilatie die de Roma zelf niet wensen.