RECHTERS

– Ook juristen die ouder zijn dan dertig jaar moeten worden toegelaten tot de opleiding tot rechter of officier van justitie. Het kabinet is gisteren akkoord gegaan met een voorstel daartoe van minister Korthals (Justitie), zo heeft premier Kok na afloop van de ministerraad bekend gemaakt. Het kabinet stuurt het wetsvoorstel naar de Raad van State voor advies en daarna door naar de Tweede Kamer. Korthals vindt de huidige leeftijdsgrens een ongewenste en onnodige hindernis voor rechtsgeleerden om toe te treden tot de rechterlijke macht of het openbaar ministerie. In de komende jaren moet vooral een groot aantal nieuwe rechters worden aangetrokken en opgeleid. Dat aan die opleiding een maximumleeftijd is gebonden vindt het kabinet niet langer nodig.