Prijzen notaris worden nog vrijer

De prijzen voor de dienstverlening van de notaris die nog aan een maximum en een minimum zijn gebonden worden verder vrijgelaten. Daarbij komt er meer ruimte voor tariefsverlaging dan voor tariefsverhoging. Dat heeft staatssecretaris Cohen (Justitie) besloten naar aanleiding van het eerste jaar ervaring met de nieuwe notariswet. Door deze wet is er meer marktwerking gekomen in het notariaat, door een vrijere vestiging van notarissen toe te staan en de vaste tarieven stapsgewijs te verlaten.