MUIS MAX

– Omdat er weinig aandacht is voor RSI bij kinderen, heeft het RSI-centrum een lespakket laten ontwikkelen voor groep twee van de basischool. Volgens het centrum, dat onder meer voorlichting geeft over het ziektebeeld, moeten juist beginnende computergebruikers leren letten op hun lichaamshouding als ze achter het apparaat plaatsnemen. Hoofdpersoon van de vijf lessen is Muisje Max, wiens vader pijn heeft door lang in een verkeerde houding te werken met de computer.