Lucht vol ballonnen nachtmerrie van koe

In het Zeeuwse Hulst deed een luchtballon een koe de das om. Althans, dat zegt de boer, die schadevergoeding eist. Maar was het een Nederlandse of een Belgische ballon?

De koe die niet meer uit een greppel wist te klimmen, was de druppel. Een jaarlijks terugkerend plattelandsprobleem krijgt langszamerhand het karakter van een internationaal conflict.

Ieder jaar zweven op kalme zomeravonden ballonnen in de lucht en ieder jaar maakt hun landing een aantal boeren woedend: tarwe geknakt, paarden op hol, koe zoek. Voor een zachte, geleidelijke landing plegen ballonvaarders hun brander nogal eens stevig open te zetten. Juist dat geluid kan het vee volgens boeren in een acute staat van stress brengen. Koeien storten zich in het prikkeldraad, paarden slaan op hol, schapen duiken sloten in. Zeggen de boeren.

Deze keer sneefde een koe in de buurt van Hulst. Niet dat de boer, die het dier pas enkele dagen later vond, de toedracht met eigen ogen had gezien. Maar hij herinnerde zich wel dat een ballon laag over het bewuste weiland was gevlogen. Theorie: de koe is zich doodgeschrokken. De boer heeft een klacht ingediend bij de politie. Hij wil een schadevergoeding.

Raadslid J. Steijaert (CDA) in Hulst, tevens landbouwer, heeft de kwestie reeds aangekaart in de commissie stads- en dorpsontwikkeling. ,,Machtig mooi gezicht hoor', zegt hij desgevraagd over de Hulstse lucht die niet zelden vol hangt met ballonnen. Ook vindt hij het ,,heel hoffelijk' als de ballonvaarder, zoals de traditie wil, na de landing komt aanzetten met een fles drank. Maar ook hij heeft liever geld, tegenwoordig. Tien jaar geleden vlogen jaarlijks nog maar zo'n vijftig ballonnen door Nederland. Dit jaar zijn het er achtduizend, volgens de Koninklijke Nederlandse Vereniging voor Ballonvaart (KNVvL).

Dat is een club van sportvliegers, zegt bestuurslid Rutger Coucke, maar de meeste ballonvaarders varen nu commercieel. Coucke: ,,Ik heb de indruk dat het hier om persoonlijke frustraties van de boeren gaat. De boer zit met zijn melkquota, en dan komen daar opeens per ballon de kapitalisten uit de lucht vallen. Op zíjn land.' Dat de boeren een vergoeding willen, vindt hij daarom niet meer dan logisch. De KNVvL dacht aan tien à vijftien gulden per persoon in de ballon. Ook de Vereniging van Professionele Ballonvaarders Nederland is bereid met de organisatie voor land- en tuinbouwers LTO over een vergoeding te onderhandelen.

Maar daarmee is de zaak niet afgedaan. Boer Steijaert: ,,We zitten hier pal aan de grens. Het gaat om Bélgische ballonnen. Als die hier de Westerschelde zien willen ze snel landen en dat gebeurt dan op ons land.'

België kent geen overkoepelende ballonvaartverenigingen. Wel boze boeren. Het Belgische `Algemeen Boerensyndicaat' dreigt nu met acties, althans tegen ballonlandingen op Belgisch grondgebied. De LTO heeft van deze zustervereniging nog nooit gehoord.

In Nederland waren er al incidentjes, en wat rechtszaken, zegt bestuurslid Coucke van de KNVvl: ,,Ze gaan wel eens met hun tractor op de leeggelopen ballon staan. Of voor het hek: `Honderd gulden of je komt mijn land niet af'.' De KNVvL verstrekt ballonvaarders daarom al enige tijd de zogeheten ,,kaart van de gevoelige gebieden'. Alle landerijen van potentieel agressieve boeren staan hierop vermeld.

    • Margriet Oostveen