Expositie Anne Frank in Vaticaan

In de Vaticaanse musea is ter gelegenheid van de Wereldjongerendagen een tentoonstelling geopend over Anne Frank.

De expositie over Anne Frank in het Vaticaan is volgens een hoge kardinaal bedoeld om jongeren informatie te geven over de holocaust en ervoor te zorgen dat die ,,nooit wordt vergeten en nooit meer gebeurt''.

De expositie is georganiseerd onder toezicht van kardinaal Edward Cassidy, voormalig nuntius in Nederland en nu als voorzitter van de Pauselijke Raad voor Interreligieuze Dialoog verantwoordelijk voor contacten met de joden. Vergelijkbare tentoonstellingen zijn ook elders in Europese steden te zien geweest, net als deze georganiseerd in nauwe samenwerking met de Anne Frank Stichting.

In een nieuw gedeelte van de Vaticaanse musea, ver weg van de fresco's van Michelangelo en Rafael en gratis toegankelijk, zijn 26 grote borden geplaatst met foto's en opschriften. Aan de hand van citaten uit het dagboek, commentaren van overlevenden, een korte familieschets en kernachtige historische achtergronden wordt het verhaal van Anne Frank verteld.

,,Deze expositie heeft een boodschap met verschillende aspecten'', zei monseigneur Van Luyn, bisschop van Rotterdam, gisteren op een bezoek. ,,Een daarvan is dat de jongeren oog hebben voor het geweld in de wereld van vandaag. De tweede boodschap is dat er verzet gepleegd moet worden tegen elke onderdrukking, elke discriminatie. Een andere kant is het geweldige voorbeeld van hoop tegen alle hoop in. Wat Anne Frank in haar dagboek vertelt, hoe zij zich als jonge vrouw verhoudt tot de onderdrukking, is voor de jongeren van vandaag een uitdaging om te proberen ook in hun eigen leven altijd te blijven hopen en zich in te zetten voor betere verhoudingen in de wereld.''

,,Bovendien spreekt Anne Frank in haar dagboek over de solidariteit die zij ondervonden heeft van vrienden'', vervolgt hij. ,,Dat is ook een boodschap voor de jongeren van vandaag, dat zij solidair moeten zijn met de onderdrukten, dichtbij en veraf.''

Op een van de panelen staat een zin uit het dagboek: `De mensen van vandaag laten zich van hun slechtste kant zien, zodat je zou gaan twijfelen aan de waarheid, de rechtvaardigheid en aan God.' ,,De innerlijke kracht van deze opgroeiende vrouw is enorm'', zegt Van Luyn. ,,Dit citaat waarschuwt de jongeren om nooit mee te doen met de verkeerde tendensen in de samenleving, en zich mede verantwoordelijk te voelen voor wat er gebeurt.''

De teksten en citaten zijn allemaal vertaald in het Italiaans, al zijn er af en toe op foto's Nederlandse zinnen te vinden. Maar wie geen Italiaans spreekt, zal er weinig van begrijpen. Waarschijnlijk is het mede daarom niet zo druk op de tentoonstelling, die vorig weekeinde is geopend en duurt tot 10 september.

Het laatste paneel is getiteld `Na 1945'. Hierop zijn onder andere foto's te zien van het Vlaams Blok, van Zweedse neonazi's en van Nederlanders die de Hitlergroet brengen. ,,Dat is een harde confrontatie voor de jongeren die hier nu zo vreedzaam bij elkaar zijn'', zegt Van Luyn. ,,Zij maken deel uit van dezelfde generatie die in Duitsland en Zweden en andere landen het neonazisme aanhangen, discrimineren, en uit zijn op geweld. Laten we hopen dat de jongeren die hiermee kennismaken, oog hebben voor discriminatie en onderdrukking, en daar een tegenbeweging in zijn.''

    • Marc Leijendekker