Duizenden extra woningen voor gezonde ouderen

Ouderenzorg en woningcorporaties gaan vanaf 2001 jaarlijks 6.000 woningen in zogeheten woonzorgcomplexen bouwen. Ook willen de corporaties de komende twee jaar 120.000 woningen geschikt maken voor senioren. Deze huizen zijn bestemd voor mensen die nog geen of slechts in lichte mate hulp nodig hebben. De belangenorganisaties voor ouderenzorg en corporaties, Arcares en Aedis, willen wel dat staatssecretaris Vliegenthart (Welzijn) aan een aantal voorwaarden voldoet. Zo moeten de corporaties de zekerheid krijgen dat zij ook na 2001, als de verzorgingshuizen onder het regime van de AWBZ komen, in de zorgsector kunnen blijven bouwen. Ook dient de regel te worden geschrapt dat verzorgings- en verpleeghuizen hun gebouwen in eigendom moeten hebben: zij moeten die ook kunnen huren.