Cassandra

Eén (eigenwijze) opmerking betreffende het artikel `Rechterlijke macht wil geen fopspeen' van mr. Fruytier (NRC Handelsblad, 4 augustus). De kreet `ik vrees de Grieken ook al brengen zij geschenken' (timeo Danaos et dona ferentes, Vergilius, Aeneis 2,49), door Fruytier kennelijk geparafraseerd door het woord Grieken te vervangen door opponenten, is niet geslaakt door Cassandra maar door Laocoön. Dat had hij niet mogen doen, vond Pallas Athene, de beschermgodin van de Grieken, Dus werd Laocoön met zijn zoontjes voor straf door twee zeeslangen gedood.

    • Mr.C.H. Beekhuis