ARCHITECTUUR

De onlangs overleden Spaanse architect Enric Miralles werd in 1996 gekozen om het Utrechtse stadhuis te verbouwen en uit te breiden. Op 30 augustus opent koningin Beatrix officieel het vernieuwde stadhuis dat begin augustus in gebruik werd genomen.

,,Miralles is terecht uitverkoren om eenheid te brengen in een stadhuis dat uit tien gebouwen uit verschillende perioden bestaat. Zijn deconstructivisme met zijn scherpe tegenstellingen tussen vormen en materialen is bij uitstek geschikt gebleken voor het heterogene Utrechtse stadhuis.''

Bernard Hulsman, 17 augustus 2000

Stadhuis, Minrebroedersstraat, Utrecht

****