Voeren

In het artikel Sleutelrol Nederlanders in politiek Voeren (in de krant van donderdag 17 augustus, pagina 3) komt senator Marie-José Happart voor. Dit had moeten zijn Jean-Marie Happart.