Verzekeraar mag zelf luiers uitkiezen

Zorgverzekeraars mogen voor hun verzekerden bepalen welke incontinentieluiers deze dienen te gebruiken. Zij hoeven niet alle leveranciers op die markt toe te laten als de selectie maar zorgvuldig is en daarbij voor de kandidaat-leveranciers dezelfde criteria gehanteerd worden.

Dit heeft het gerechtshof in Den Bosch bepaald in het beroep dat drie zorgverzekeraars (CZ, OZ en VGZ) hadden aangetekend tegen een uitspraak in het kort geding dat luierleverancier Medeco tegen ze had aangespannen. In maart bepaalde de rechtbank in Den Bosch dat de drie verzekeraars, die samen de inkoopcombinatie VOC hadden gevormd, Medeco aan de voorkeurslijst van leveranciers moesten toevoegen.

De VOC besloot in september tot de gezamenlijke inkoop van incontinentieluiers en gebruikte daarvoor een openbare aanbestedingsprocedure. Dit zou zowel tot een gegarandeerde kwaliteit van de gebruikte luiers als relatief lage prijzen moeten leiden. Bij het uitschrijven van de aanbesteding gaf VOC aan op welke punten de offertes zouden worden beoordeeld. Zo moest worden gemeld wat de absorptiesnelheid van de luiers was en hoeveel vocht deze konden opnemen voor ze zouden moeten worden vervangen. Deze gegevens zouden moeten blijken uit bij te voegen testrapporten. Voor de afzonderlijke onderdelen zouden punten worden toegekend en de drie leveranciers die de meeste punten haalden en een redelijke prijs vroegen zou voor twee tot drie jaar de leverantie aan de bij de drie verzekeraars aangesloten verzekerden worden gegund.

Medeco scoorde uiteindelijk als vijfde van de zeven leveranciers die aan de aanbesteding deelnamen. Voor een deel kwam dit omdat het bedrijf een aantal gegevens niet had ingevuld of geen testrapport had bijgevoegd en op die onderdelen dus ook geen punten scoorde. Toen de keuze was gevallen stapte het bedrijf naar de rechter. Niet alleen was het eigen product beter dan de gekozen luiers, maar bovendien zouden de zorgverzekeraars misbruik van hun machtspositie hebben gemaakt: de drie hebben immers de bulk aan verzekerden in zuid- en zuidwest-Nederland onder hun hoede waardoor het bedrijf onevenredig zwaar door de uitsluiting werd getroffen. De kortgedingrechter volgde Medeco in die redenering, maar voor het hof sneuvelde dat standpunt. Volgens hem blijft er voor de landelijk werkende leveranciers nog voldoende ruimte over om de luiers uit te venten.

Zorgverzekeraars Nederland is tevreden met de uitspraak.